Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

Om NTA Skolutveckling

NTA är ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Programmet vänder sig till skolans huvudmän (kommuner och fristående skolor/förskolor) och erbjuder teman som utgår från kursplanerna i ett eller fler av ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och matematik.

Varje tema omfattar en utbildning, en lärarhandledning och material för ett frågebaserat, laborativt arbetssätt. Utbildningen, och arbetet med teman tillsammans med förskolebarn och grundskoleelever, är ett led i lärares/pedagogers kompetensutveckling och fungerar samtidigt som ett stöd i barnens och elevernas lärande.

NTA strävar också efter samverkan med högre utbildning och lokalt näringsliv för att stimulera lokalt utvecklingsarbete och fördjupad kompetensutveckling.

NTA:s skolutvecklingsprogram drivs och utvecklas på tre olika nivåer. Nationellt sker detta i form av den ekonomiska föreningen NTA Skolutveckling. Dess medlemmar är skolhuvudmän som använder NTA i sina satsningar på att stödja lokal skolutveckling inom naturvetenskapliga ämnen, teknik och matematik.

På regional nivå tjänsteköper föreningen regionala samordnare, med ansvar för att samordna regionövergripande satsningar.

Varje medlem i föreningen skall enligt avtal ha en NTA-samordnare som har ett övergripande ansvar för att administrera den lokala NTA-verksamheten och för att stimulera lokal utveckling av undervisningen inom naturvetenskapliga ämnen, teknik och matematik.

Styrelsen

Utvecklingsarbete inom NTA

NTA Skolutveckling ekon. förening är en medlemsorganisation som ägs, finansieras och styrs av de kommuner och friskolor som är medlemmar.

Utvecklingen av befintliga teman och framtagningen av helt nya teman pågår kontinuerligt genom ett samspel mellan akademierna, användarna och internationella influenser.

Varje förändring eller nyutveckling av materialet anpassas och testas noga innan det släpps. Inget material lanseras utan att det provats av pedagoger i den egna organisationen.

Önskemålen om nyutveckling är många och välmotiverade och det krävs en tydlig prioritering av resurserna. En del av det kontinuerliga utvecklingsarbetet är att ha en klar bild av omvärlden och hur utvecklingen sker inom det pedagogiska området. NTA deltar i internationella samverkansprojekt.

Pia Larsson och Pernilla Gustafsson berättar om hur det går till att revidera ett tema. I det här fallet temat Fjärilars liv.

NTA de första 20 åren

Kontaktpersoner

Nationell nivå

Marja Andersson

Medlemsstrateg

marja.andersson@ntaskolutveckling.se

(I tjänst måndag – torsdag)

Till mig vänder du dig om du har frågor om medlemskap, samordnaruppdraget och utbildningar för NTA-samordnare.

Sebastian G Danielsson

Kommunikatör

sebastian.danielsson@ntaskolutveckling.se

070 – 426 01 15

Till min vänder du dig om du har frågor om nyheter, evenemang eller information om NTA:s skolutvecklingsprogram.

Tina Häggholm

Utvecklingsstrateg grundskola

tina.haggholm@ntaskolutveckling.se

070 – 383 01 15

Till mig vänder du dig om du har övergripande frågor om grundskolans teman samt om form och innehåll för utbildningar.

Sara Wennergren

Utvecklingsstrateg förskola

sara.wennergren@ntaskolutveckling.se

070 – 981 01 15

Till mig vänder du dig om du har övergripande frågor om förskolans teman samt om form och innehåll för utbildningar.

Madeleine Hybinette

Administratör

madeleine.hybinette@ntaskolutveckling.se

070 – 637 01 15 (I tjänst tisdag, onsdag, torsdag förmiddag)

Till mig vänder du dig om du har frågor om föreningens stämmor och styrelsesammanträden.

Fakturafrågor

Nationella kansliet

faktura@ntaskolutveckling.se

Hit vänder du dig om du har frågor om fakturor och rapportering av elevavgifter.

Support hemsida och NTA Digital

info@ntaskolutveckling.se

Hit vänder du dig om du har frågor om inloggning på hemsidan, NTA Digital och digitala handledningar.

Regionala samordnare

Maria Vilsek

Regional samordnare i region Öst. Samordnare Jönköpings kommun

maria.vilsek@jonkoping.se

036 – 102 332 / 076 – 119 84 60

Pia Norrthon

Regional samordnare i Region Storstockholm. Samordnare Danderyds kommun

pia.norrthon@danderyd.se

08 – 568 914 70

Thérese Åkesson

Regional samordnare i Region Väst. Samordnare Hjo kommun

therese.akesson@hjo.se

0503 – 351 51

Medlemmar och samordnare

NTA - Naturvetenskap och teknik för alla | Org.nr. 769609-9550 | Postadress: c/o Kungl. Vetenskapsakademien, Box 50005, 104 05 Stockholm | Besöksadress och paket: Lilla Frescativägen 4A, 114 18 Stockholm
NTA – POLICY FÖR KAKOR OCH INTEGRITET