Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Sök efter delat material från din lärare.

Tema Fjärilars liv

I temat Fjärilars liv får eleverna följa utvecklingen från larv till fjäril hos tistelfjärilen. Eleverna skaffar sig en uppfattning om begreppet livscykel och vidareutvecklar sin förmåga att observera och göra anteckningar. Genom att studera fjärilens utveckling utökar eleverna även sin förståelse för fjärilen som insekt.

Alla teman

  |  Årskurs: 

ÅK 1

, ÅK 2

, ÅK 3

  |  Ämnen: 

 

Biologi,

Beskrivning av temat Fjärilars liv

Fjärilars liv startar i elevernas egna erfarenheter och funderingar kring larver. De får varsin tistelfjärilslarv som de studerar och följer när den växer, förpuppar sig och kläcks till en fjäril. Det är inte helt ovanligt att fjärilarna hinner lägga ägg innan de släpps ut och hela livscykeln blir tydlig.

När eleverna studerar larvens och fjärilens kroppsdelar går det att generalisera till andra insekter och det finns också möjlighet att göra jämförelser med andra djur och med människan.

Larvens och fjärilens betydelse i ekosystemet är ett annat spår som är lätt att komma in på med hjälp av uppdragen i Fjärilars liv.

Temats innehåll och lärande beskriver hur elevernas arbete i de olika uppdragen hänger ihop med generaliserbara övergripande syften och innehåll. Syftet med dokumentet är att synliggöra elevernas lärande både för läraren och för dem själva.

Logga in på Mina sidor här