Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

< alla nyheter

Lokala samarbeten mellan NTA Skolutveckling och Teknikcollege

maj - 2022

Under våren har NTA Skolutveckling och Teknikcollege genomfört två samarbeten kring kompetensutveckling och företagssamverkan. Ett i Jönköping och ett i Helsingborg.

I Jönköping arrangerade NTA två kompetensutvecklingsdagar på Science Centret Upptech. Temautbildare Sofia Gunnarsson höll i en utbildning av NTA-temat Den smartare staden för kommunens alla tekniklärare. Till denna utbildning var även företagsrepresentanter från Saab och Fagerhult, som är samverkansföretag inom Teknikcollege, inbjudna. Syftet var att de skulle få veta mer om temat och få ge konkreta exempel från sina verksamheter.

Ett återkommande inslag i temat Den smartare staden är att eleverna får lösa utmaningar som fiktiva personer på ett företag har, genom att göra egna prototyper. Eleverna får undersöka hur digital teknik påverkar och förändrar vårt samhälle och vardagslivet, på gott och ont. De får lösa olika problem kring tekniska system i en stad genom programmering av ett elektroniksystem, en så kallad micro:bit. Eleverna får även ta ställning till olika teknikval och resonera kring dess för och nackdelar.

 

Kopplar kunskaper i skolan till kunskaper i arbetslivet

Genom att samarbeta med företag och presentera olika yrkeskompetenser utifrån innehållet i NTA:s teman får eleverna en tydlig koppling mellan det de lär sig i skolan och kunskaper som används i arbetslivet. Samtidigt får företagen en chans att visa upp sina verksamheter och möta elever som kan bli deras framtida arbetskraft.

I slutet av april bjöd Teknikcollege Skåne och NTA Region Syd in företagsrepresentanter till en frukostträff i Helsingborg. Katarina Karlsson som är NTA-samordnare för Region Syd berättar hur företag kan samarbeta med skolor och hur NTA:s teman kan kopplas till arbetslivet.

– Genom att samarbeta med företag hoppas vi kunna öka elevernas intresse för teknikämnet genom att de ser kopplingar till verkligheten.

 

Få med företag till utbildningsdagen 

Maria Vilsek som är regional samordnare för Region Öst och samordnare i Jönköpings kommun, berättar att samarbetet i Jönköping startade med en idé av NTA-utbildaren Sofia Gunnarsson.

– Sofia Gunnarsson ville göra en fysisk temautbildning efter två års digitala utbildningar. När det gick att samarbeta med Teknikcollege och få med deras samverkansföretag på temautbildningen blev det en bra kombination för både lärare och företag. Ett av målen med att bjuda in företag till utbildningsdagen var för att skapa samarbete med koppling till de NTA-teman som skolorna jobbar med.

 

Malin Blomqvist från Teknikcollege var den som fick med företagen på utbildningsdagen i Jönköping. De blev inbjudna för att få veta mer om temat Den smartare staden och se om de kunde koppla det till sin verksamhet. Det här gjorde att ett vidare samarbete med Saab i Jönköping förhoppningsvis kommer att inledas.

– Det handlar om att få företag att förstå vad det handlar om. Det här är en temautbildning ”kryddad” med företag, säger Maria Vilsek.

Maria Vilsek betonar att en starkt bidragande kraft till att utbildningen blev så lyckad är NTA-utbildaren Sofia Gunnarsson, som har en viktig roll i sitt nätverk med andra tekniklärare i kommunen.

 

Skapa ett nära samverkan med arbetslivet och närsamhället

I Skåne är det Teknikcollege som har tagit kontakt och velat ha ett samarbete med NTA Skolutveckling, berättar Katarina Karlsson. Hon har sedan tagit hjälp av nätverket som finns inom NTA, för att skapa samarbete mellan NTA-medlemmar och arbetslivet, för att se vilka olika möjligheter det finns att engagera företag i våra teman. Under företagsfrukosten gav hon tips och idéer på hur företag kan samarbeta med skolor kring ett tema och dess uppdrag.

– Företag kan komma till skolor i samband med ett temauppdrag för att skapa arbetslivsorientering.
I läroplanen står det att skolan ska ha nära samverkan med arbetslivet och närsamhället för att eleverna ska få ett underlag till att välja fortsatt utbildning. Det är viktigt att vi ger eleverna de här kunskaperna redan i mellanstadiet, säger hon.

Det är viktigt att både skolorna och företagen ser nyttan med samverkan och att man har ett lokalt perspektiv och ser vilka företag som finns i närområdet.

– Det går att koppla företag till flera av våra ämnen och NTA-teman och det kan vara olika för olika regioner. Här i Skåne går det exempelvis att koppla växtförädling till NTA-temat Från frö till frö, säger Katarina Karlsson.

 

Tips till andra samordnare från Maria Vilsek och Katarina Karlsson när det gäller samarbeten med företag:

  • Visa företag vad olika NTA-teman innehåller och hur vi jobbar med dem i förskolegrupper och klasser.
  • Ge konkreta förslag på hur företag kan hjälpa till. Inte bara genom att ge pengar utan exempelvis genom att komma till skolor och berätta om sin verksamhet.
  • Hitta en stark aktör (som Sofia Gunnarsson) som kan skapa legitimitet och tyngd bland lärarna i skolorna.
  • Involvera grundskolechefen.

 

Vill du komma i kontakt Maria Vilsek, Katarina Karlsson eller någon av våra andra regionala samordnare kan du klicka här >>

 


 

Teknikcollege

Teknikcollege är en samverkansplattform för kompetensförsörjning inom industrin och en kvalitetsstämpel på utbildningar. Kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Det innebär företagsnära utbildningar där grunden är en kvalitetssäkrad samverkan mellan skola och näringsliv. Företagen engagerar sig i utbildningarnas innehåll och medverkar till att de studerande utbildas med relevanta maskiner och annan utrustning.

Här kan du läsa mer Teknikcollege >>