Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

Tema Den smartare staden

I temat analyserar eleverna tekniska system vilka allt mer utnyttjar digital teknik. Eleverna undersöker hur denna teknik påverkar och förändrar vårt samhälle och vardagslivet, på gott och ont. I arbetet löser eleverna olika problem kring tekniska system i en stad genom programmering av ett elektroniksystem, en så kallad micro:bit, vilken kopplas samman med externa komponenter.

Alla teman

  |  Årskurs: 

Åk 6

Åk 7

Åk 8

Åk 9

  |  Ämnen: 

 

Digitalt

Teknik

Beskrivning av temat

I detta tekniktema undersöker eleverna några olika tekniska system i en stad, som kan bli ”smartare” genom att systemets delar kopplas samman med hjälp av elektronik och programmering. Det innebär att nya funktioner kan skapas i systemen. I temat utvecklar eleverna olika smartare lösningar i dessa system genom programmering av ett elektroniksystem, en så kallad micro:bit. Denna kopplas samman med externa komponenter i form av gatlampa, trafikljus, temperaturgivare och vägbom.

Eleverna får även undersöka och diskutera drivkrafter bakom teknikutvecklingen och samhällsfrågor med tekniskt innehåll gällande smartare system i vårt samhälle. Samtidigt som smartare system kan erbjuda möjligheter att nå ett hållbarare och säkrare samhälle, så finns risker med den nya tekniken. Det är därför avgörande för framtiden att eleverna genom undervisningen får möjlighet att både se både teknikens möjligheter och dess risker.

Temat ger eleverna möjligheter att utveckla flera kunskaper och förmågor i teknikämnets kursplan. Temat syftar till att främja elevernas medborgerliga bildning och gör att de kan utveckla kunskaper och självförtroende för att kunna hantera sin tekniska vardag.

Mål

Eleverna får i arbetet med temat får möjlighet att utveckla:

  • förmåga att reflektera över hur elektroniska styr- och reglersystem i en stad kan förenkla vardagen och göra saker effektivare, men även vara sårbara och möjliga att missbruka med negativa konsekvenser för individ, samhälle, natur och miljö
  • förmåga att reflektera kring viktiga drivkrafter bakom digitaliseringen och hur detta har inneburit teknikskiften och omvälvningar för samhälle och vardagsliv kunskaper om hur dessa smartare system i staden kan påverka omgivningen genom att sensorer, processorer och styrenheter samverkar i
  • kunskaper om hur dessa smartare system i staden kan påverka omgivningen genom att sensorer, processorer och styrenheter samverkar i tekniska system med hjälp av återkoppling och gränsvärden för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
  • förmåga att genomföra teknikutvecklingsarbeten och förståelse för att det är en lång väg från idé via prototyp till en färdig produkt, både i klassrummet och i samhället.

Temat ger dig som lärare möjlighet att fokusera på flera delar av kursplanen. Centralt innehåll som helt eller delvis täcks av temat:

I årskurs 4–6

Teknik, människa, samhälle och miljö

– Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.

– Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen vid överföring av information i digitala miljöer.

– Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Tekniska lösningar

– Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar.

– Några av datorns delar och deras funktioner, hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

– Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar

– Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

– Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

– Dokumentation av tekniska lösningar med digitala modeller.

I årskurs 7–9

Teknik, människa, samhälle och miljö

– Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.

– Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.

– Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbar utveckling.

– Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

– Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av tekniska lösningar och yrkesval.

Tekniska lösningar

– Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system, till exempel informations- och kommunikationsteknik.

– Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar

– Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar i det egna arbetet och i teknikutvecklingsarbeten i samhället.

– Hur digitala verktyg kan användas i teknikutvecklingsarbete, till exempel för att göra simuleringar.

– Egna konstruktioner där man använder styrning eller reglering med hjälp av programmering.

– Dokumentation av tekniska lösningar med digitala modeller.

Logga in på Mina sidor här