Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

Tema Matens kemi

I temat Matens kemi undersöker eleverna olika livsmedel och tar reda på vilka livsnödvändiga näringsämnen de innehåller. De lär sig om näringsämnenas funktion i kroppen och om var och hur olika livsmedel produceras.

Alla teman

  |  Årskurs: 

Åk 4

Åk 5

Åk 6

  |  Ämnen: 

 

Biologi

Kemi

Beskrivning av temat

Temat Matens kemi startar i elevernas egna kunskaper och frågor om mat och näringsämnen. Därefter använder de olika metoder för att ta reda på vilka näringsämnen som finns i olika livsmedel. I samband med dessa undersökningar fördjupar sig eleverna i vad näringsämnena har för funktion i kroppen, vad som händer om man får i sig för lite eller för mycket av dem, var och hur olika livsmedel produceras osv.

Det finns många möjligheter att vidga temat så att det blir en del av ett större Hälsotema alternativt Miljötema.

Temats innehåll och lärande beskriver hur elevernas arbete i de olika uppdragen hänger ihop med generaliserbara övergripande syften och innehåll. Syftet med dokumentet är att synliggöra elevernas lärande både för läraren och för dem själva.

Mål

Biologi – Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll åk 4-6
Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Natur och samhälle

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Kropp och hälsa

 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Biologin och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Kemi – Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll åk 4-6
Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Kemin i naturen

 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Kemin i vardagen och samhället

 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
 • Kemin och världsbildenNågra historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Kemins metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

 

Logga in på Mina sidor här