Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

< alla nyheter

Projekt Väst: En NTA-modell för språkutveckling

juni - 2020

Stockholm stad har tagit fram en modell för att främja den naturvetenskapliga språkutvecklingen med NTA-teman. Det långsiktiga målet är att fler elever ska bli behöriga till gymnasiet.

Uppdraget var att hitta en modell baserad på NTA-konceptet för naturvetenskaplig språkprogression, från förskolan och upp till att eleverna ska börja i årskurs 7. Målet är att fler elever ska bli behöriga att söka till gymnasiet i årskurs 9.

Grunden är elevernas språkkunskaper och tillgång till redskap för naturvetenskaplig inlärning som utgår från Lära genom att göra.

Efter tre år (2017-2020) kan projektet sammanfattas i en modell som utgår från Eleven i fokus. Modellen förutsätter en röd tråd som startar i förskolan och visar vägen upp mot högstadiet.

Här är en film om projektet samt en sammanfattning från Projekt Väst Slutrapport.

Sammanfattning från Projekt Västs slutrapport

 

Projekt Västs modell bygger på den röda tråden där alla kring Eleven i fokus har elevernas språkkunskaper i centrum i planeringen av skoldagen.

  • NTA används mer än vid projektstart. Fler pedagoger har NTA-teman och även pedagoger på högstadiet har börjat använda NTA-teman.
  • Via begreppsdokumenten kommer eleverna tidigare i kontakt med vetenskapliga ord och begrepp samt att fler pedagoger har blivit tryggare i att använda de vetenskapliga termerna.
  • Med stöd i Överlämningar kan förskoleklassens pedagoger ta vid där förskolan slutar.
  • Ett stort antal externa aktörer har knutits till projektet. Därigenom har företrädare från elevernas framtid knutits samman med pedagoger både i förskolan och skolan.
  • Numera finns det översättningar till Temats innehåll och lärande på sex olika språk. Bara för eleverna att ta hem till sin vårdnadshavare.
  • Studiehandledarna har även de fått ta del av ett redskap de kan använda i modersmålsundervisningen.
  • Fritidshemmen och parklekarna har fått en ökad förståelse för vad eleverna mött under skoldagen och kan ta vid efter skoldagens slut utefter Kunskapens röda tråd.
  • Biblioteken har bidragit med böcker för läsning både hemma och i skolan. Filmer från Sveriges läromedel på internet (SLI) ger eleverna möjlighet att lyssna och lära kring sina NTA-teman.
  • Nu finns det en modell: Projekt Väst.

Läs hela slutrapporten här: Projekt Väst Slutrapport.

För frågor om projektet, mejla sara.wennergren@ntaskolutveckling.se.

Här hittar du alla NTA:s teman.