Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

< alla nyheter

NTA-lärare får pris från Kungl. Vetenskapsakademien!

februari - 2022

Birgitta Sang är en av lärarna som får pris av Kungl. Vetenskapsakademien för att ha ökat elevers intresse för och kunskaper inom matematik och naturvetenskap. Hon är dessutom temautbildare på NTA Skolutveckling vilket vi är glada för, eftersom vi vill gynna barns och elevers intresse för och kunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Birgitta Sang får priset i NO ”för att hon gör undervisningen till en spännande upptäcktsresa i naturvetenskapen. Ur laborationer och frågor från elever hittar hon vägar att göra eleverna nyfikna, vilja upptäcka mer samt fördjupa sig inom naturvetenskapen.”

Det här är en beskrivning som Birgitta Sang verkligen känner igen sig i. Hon är glad och stolt över att få det prestigefulla priset och att få uppmärksamhet för det hon gör och det arbetssätt hon använder.

– Det känns helt fantastiskt! Elever har sagt: ”Birgitta, det här är du verkligen värd.” Jag är så stolt!

Birgitta Sang har alltid brunnit för att vara lärare och att få utmana eleverna. Det gör hon genom att ställa frågor och våga titta utanför det fyrkantiga klassrummet. Hennes lektioner består ofta av olika studiebesök, laborationer eller att gå ut i naturen. På så sätt får eleverna använda alla sina sinnen, vilket stimulerar deras nyfikenhet.

– Allt man gör med eleverna är sådant som kan generera kunskap. Jag ser glädjen och fascinationen i eleverna. Mina elever skuttar i väg till klassrummet, de älskar NO!

Hon berättar att det gäller att lyssna och låta eleverna redovisa sina kunskaper. Det handlar också om att fråga vid rätt tillfälle för att kunna använda frågandet som en metod för att stimulera och väcka vidare intresse hos eleverna.

– Jag som lärare kan driva fram kunskap som eleverna har, genom att aktivt lyssna på dem vid laborationer, ställa frågor och låta dem tänka högt. Då är eleverna med på ett helt annat sätt vilket gynnar de elever som kan ha svårare att formulera sig i skrift.

Genom att ha en dialog kan eleverna bidra med nya tankegångar, kloka kunskaper och slutsatser, något som aldrig kommer fram vid enbart skrivande. Detta tillsammans med det laborativa arbetet ger resultat på nationella prov och i betygen säger Birgitta Sang.

– En av mina elever har till och med sagt: ”Ser du inte på våra prov att vi tycker att det här är jätteroligt?”

Birgitta Sang kom tidigt i kontakt med NTA Skolutveckling och har varit involverad i föreningen sedan 1999. Hon har läst mycket NO-didaktik och var med och skrev och provade ut temat Ämnens egenskaper när det kom i början av 2000-talet. Nu är hon temautbildare i fyra olika teman: Ämnens egenskaper, Matens kemi, Flyta eller sjunka och Kemiförsök.

Hon har haft stor nytta och glädje av de utbildningar, föreläsningar och workshops som har arrangerats av NTA Skolutveckling genom åren, och tycker att det har varit lärorikt och intressant att få vara med och utveckla och prova ut nya teman.

Som temautbildare vill hon inspirera andra lärare och försöka få dem att använda materialet mer, gå vidare utanför boxen och våga experimentera lite själva.

 

————————————–

Fakta om priset

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne 2022 utdelas ”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”. Lärarpristagarna får 50 000 kronor vardera och ytterligare 50 000 kronor går till lärarnas respektive skolor. Pristagarna har utsetts av Akademien som helhet efter förslag från Kommittén för utbildning. Akademien delar ut fyra priser årligen i några av ämnena matematik, naturkunskap, biologi, fysik, kemi och NO till lärare på grundskolan och i gymnasiet.

 

Läs mer om priset på Kungl. Vetenskapsakademiens webbplats:
Kungl. Vetenskapsakademien – Lärarprisen (kva.se)