Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

< alla nyheter

Forskning: Elever får bättre skolresultat med NTA

oktober - 2020

Elever som arbetar med experiment från NTA Skolutvecklings teman.Elever som undervisas enligt NTA:s koncept får bättre skolresultat i NO, teknik och matematik jämfört med andra elever. Det kan forskare slå fast efter att ha analyserat resultat för över 123 000 elever.

Det vetenskapsbaserade skolutvecklingsprogrammet NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) är utvecklat för att öka elevers lust för NO, teknik och matematik. Det används i knappt hälften av landets kommuner och av 36 enskilda skolhuvudmän.

En studie slår nu fast att elever som undervisas enligt NTA:s koncept i genomsnitt får högre meritpoäng i årskurs 6 i ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och matematik än andra elever.

För många elever innebär det att de klättrar ett steg upp på betygsstegen med NTA.

– Det är inte ett enstaka resultat som ser bra ut, utan vi ser positiva effekter på alla ämnen som NTA berör. Det gör att man kan känna sig trygg med att hävda att resultaten förbättras av att delta i NTA:s skolutvecklingsprogram, säger Erik Mellander, forskare vid IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering).

Han har genomfört studien tillsammans med Maria Rasmusson vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Bättre resultat även på nationella prov med NTA

De har även analyserat resultat i nationella prov. Dessa visar på samma positiva effekt av NTA som på betygen.

“Här ser vi att hela betygsfördelningen påverkas och det är både ovanligt och viktigt”

Studien visar också att NTA-effekten gäller alla elever, från lågpresterande till högpresterande.

– Här ser vi att hela betygsfördelningen påverkas och det är både ovanligt och viktigt, säger Erik Mellander.

Långvarigt deltagande i NTA ger större effekter

Forskarna kan även se att elevernas resultat blir bättre för varje termin som de deltar i NTA:s skolutvecklingsprogram.

– Arbetar du med NTA:s teman i sex terminer blir effekten på meritpoängen dubbelt så stor som om du har deltagit i NTA under tre terminer, säger Erik Mellander.

Veronica Bjurulf, vd för NTA Skolutveckling, gläds med resultatet. Men hon är inte förvånad.

– Eftersom NTA:s skolutvecklingsprogram är baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är det logiskt att NTA inte bara stimulerar barn och elevers intresse, utan även deras kunskaper. Vi är jätteglada över att få det bekräftat, säger Veronica Bjurulf.

Läs mer om forskarnas resultat i rapporten Effekter av NTA på skolprestationer i årskurs 6.

Läs mer om NTA:s skolutvecklingsprogram.

Ladda ner en utskriftsbar version av denna artikel om IFAU:s studie av NTA:s effekter.

Grafen visar att elever som har arbetat med NTA Skolutvecklings teman (den blå linjen) oftare finns i de högre betygsskalorna än andra elever (den röda, streckade linjen).