Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

< alla nyheter

Digital föreläsning om tekniken bakom våra städer

december - 2020

Välkommen till en digital föreläsning om hur IT påverkar utvecklingen av våra städer, med Malin Granath som är filosofie doktor och universitetslektor i informatik vid Linköpings universitet.

Det nya NTA-temat Den smartare staden handlar om hur stadens tekniska system blir digitaliserade och uppkopplade och därigenom får nya funktioner. Stadens tekniska system blir på så vis ”smartare” och det kan innebära att staden blir mer hållbar.

Malin Granath forskar om hur denna informationsteknologi kan skapa tjänster för medborgare, företag och myndigheter som en del av stadens system. Forskningen handlar om att förstå hur och var denna teknik kan bidra och vilka konsekvenser användandet kan få.

I föredraget tar Malin upp olika empiriska exempel på ”IT-fiering” av våra städer och vad detta innebär för olika aktörer. Föredraget ges utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv, vilket innebär ett fokus på användning och konsekvenser av informationsteknik i olika sammanhang. Malin kommer bland annat att ta upp frågor som rör vad det är som är smart och för vem det är smart.

Datum: 19 januari 2021
Tid: Klockan 16.00–17.00
Plats: Livesänds på Zoom

Inbjudan föreläsning med Malin Granath