Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Sök efter delat material från din lärare.

Tema Upplev fysik och kemi

Upplev fysik och kemi är ett NTA-tema som sträcker sig från förskolan till förskoleklass och årskurs 1–3. Barnen och eleverna får uppleva, undersöka och lära sig om kraft, rörelse, ljud, ljus och ämnens egenskaper.

Alla teman

  |  Årskurs: 

Förskolan

, Förskoleklass

, ÅK 1

, ÅK 2

, ÅK 3

  |  Ämnen: 

 

Fysik,

Kemi,

Beskrivning av temat

NTA-temat Upplev fysik och kemi är ett tema som sträcker sig från förskolan till förskoleklass och årskurs 1–3. Temat ger barnen och eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper och förmågor inom fysik och kemi. Det övergripande syftet är att barnen och eleverna genom sina upplevelser och undersökningar tillägnar sig begrepp och kunskaper om, samt utvecklar förmågor knutna till:

  • några fysikaliska fenomen förbundna med kraft, rörelse, ljud och ljus
  • ämnen och deras egenskaper
  • hur ämnen kan ändras genom några enkla kemiska processer.

 

Ett gemensamt tema från förskolan till lågstadiet bidrar till att skapa kontinuitet och progression i lärandet. I lärarhandledningen finns uppdrag för både förskolan, förskoleklass och lågstadiet. Lärandelekar för förskoleklass och årskurs 1–3 kompletterar de ordinarie uppdragen genom de olika funktioner som leken kan ges i undervisningen. Vidare finns elevarbetsblad till skolans uppdrag i pärmen. Till temat hör också en liten bok med Äntaberättelser och kortuppdrag, korta upp­drag, för förskolan. Den lilla boken är lätt att ha till hands och kan till­föra aktiviteter under hela dagen som barnen vistas på förskolan. Det finns också en temabok med texter för förskoleklassen och lågstadiet som stödjer elevernas arbete med uppdragen.

 

Temats ämnesmässiga innehåll är uppdelat på tre avsnitt:

Avsnitt 1: Upplev material och ämnen. I det här avsnittet får barnen och eleverna möjlighet att lära sig känna igen och bli bekanta med olika ämnens och materials egenskaper och vad som händer när man blandar olika ämnen.

Avsnitt 2: Upplev ljud och ljus. I det här avsnittet får barnen i förskolan möjlighet att lära sig om egenskaper hos ljud. Eleverna i förskoleklass och lågstadiet får möjlighet att lära sig om ljudets och ljusets egenskaper.

Avsnitt 3: Upplev kraft och rörelse. I det här avsnittet utforskar barnen och eleverna hur luft, friktion och andra krafter påverkar rörelsen hos olika föremål.

 

Bildspel med bilder från utprovningen av Upplev fysik och kemi


 

Presentation av temat Upplev fysik och kemi
– från presentationsdagen 221207

Här får du veta mer om temats innehåll, syfte och utformning, tillsammans med en föreläsning om kontinuitet och progression mellan skolformer. Föreläsning hålls av Bodil Sundberg, forskare vid Örebro universitet.

Klicka här för att se presentationen >>


 

Logga in på Mina sidor här