Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

Tema Smartare produkter

I temat analyserar eleverna produkter som innehåller digital teknik och undersöker hur denna teknik påverkar och förändrar vårt samhälle och vardagslivet, på gott och ont. I arbetet löser eleverna olika tekniska problem genom programmering av ett elektroniksystem, en så kallad micro:bit.

Alla teman

  |  Årskurs: 

Åk 4

Åk 5

Åk 6

Åk 7

  |  Ämnen: 

 

Digitalt

Teknik

Beskrivning av temat

En smartare produkt är en produkt där ett elektroniksystem har integrerats så att produkten fått nya funktioner, förutom de grundläggande. I tekniktemat Smartare produkter undersöker eleverna sådana produkter i vardagen. De löser även olika tekniska problem genom programmering av ett elektroniksystem, en så kallad micro:bit.

Eleverna får också undersöka och diskutera drivkrafter bakom teknikutvecklingen och samhällsfrågor med tekniskt innehåll gällande smartare produkter. Samtidigt som smartare produkter och sammankopplade elektroniksystem kan erbjuda möjligheter att nå ett hållbarare och säkrare samhälle, så finns risker med den nya tekniken såsom med all teknik. Det är därför avgörande för framtiden att vi både kan se möjligheter med denna teknik, och hantera riskerna.

Temat syftar till att stödja elevens utveckling av samtliga förmågor i teknikämnets kursplan. Det övergripande syftet är att främja elevernas medborgerliga bildning och ge dem kunskaper och självförtroende för att kunna hantera sin tekniska vardag.

Mål

Övergripande syften med detta tema är att

 • utveckla elevernas medborgerliga bildning, ansvarstagande och kritiska tänkande om produkter med integrerade elektroniksystem
 • ge eleverna kunskaper och självförtroende för att kunna hantera digital teknik i vardagen
 • bidra till att alla eleverna utvecklar intresse för teknik.

Temat ger dig som lärare möjlighet att fokusera på flera delar av kursplanen. Centralt innehåll som helt eller delvis täcks av temat:

Årskurs 4–6
Tekniska lösningar

 • Några av datorns delar och deras funktioner. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse.
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord, begrepp och symboler med flödesdiagram och händelsekedjor.

Teknik, människa, samhälle och miljö. 

 • Säkerhet vid teknikanvändning vid överföring av information i digitala miljöer.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Årskurs 7–9
Tekniska lösningar

 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system.
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system vid produktion och distribution av elektricitet.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering med hjälp av programmering.
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete för att göra simuleringar.
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp och symboler med flödesdiagram och händelsekedjor.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.

 

Logga in på Mina sidor här