Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

Tema Rymden

Tema Rymden är ett digitalt tema där eleverna utforskar solen, jorden och månen. De tittar ut över stjärnhimlen och utforskar våra grannar i  planetsystemet.

Temat ger eleverna möjlighet att ta reda på vilka faktorer som krävs för att det ska kunna utvecklas liv på en planet och hur livet skulle kunna se ut på en främmande planet.

Alla teman

  |  Årskurs: 

Åk 2

Åk 3

Åk 4

Åk 5

  |  Ämnen: 

 

Digitalt

Fysik

Beskrivning av temat

I NTA Digitals tema Rymden ges eleverna möjlighet att observera och undersöka det vi inte kan se på vanligt sätt. Det är den digitala miljön och verktygen som ger denna unika möjlighet.

I NTA digital utnyttjas främst två av de digitala verktygens unika möjligheter; Att skapa interaktiva 3-dimensionella modeller, och den digitala lärplattformens möjlighet till flexibilitet och interaktion. Området som behandlas i tema Rymden lämpar sig väldigt väl att utforska med digitala verktyg. I temat används en digital 3D-modell av vårt solsystem som fungerar som experimentlåda och som kan ta oss ut till vårt solsystems ytterkanter.

Temat är utvecklat så att det kan användas och anpassas till olika svårighetsgrader även om det är rekommenderade för specifika årskurser. Inom temat varieras svårighetsgraden både för att stärka självförtroendet och vara utmanande för eleverna. I Tema Rymden varvas uppdrag i verkligheten med undersökningar som utförs i de digitala interaktiva tredimensionella modellerna, och de kan utnyttjas växelvis individuellt och kollaborativt. Målsättningen är att uppgifterna skall innehålla rika och utmanande problem som belyser klara uttalade mål och att plattformen skall ge en direkt återkoppling (feedback) medan andra uppgifter kräver lärarens medverkan och bedömning.

Mål

NO – I årskurs 1-3

Året runt i naturen

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Material och ämnen i vår omgivning

 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Berättelser om natur och naturvetenskap

 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Fysik – I årskurs 4-6

Fysiken och vardagslivet

 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Fysiken och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra.
 • Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

 

Logga in på Mina sidor här