Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Sök efter delat material från din lärare.

< alla nyheter

Presentation av NTA:s samverkansaktiviteter

mars - 2024

Den 2 maj bjuder NTA Skolutveckling in till en digital presentation av NTA:s samverkansaktiviteter för samverkan mellan förskola/skola och arbetsliv.

NTA Skolutveckling har tagit fram samverkansaktiviteter med tydlig koppling till NTA:s teman. Med hjälp av aktiviteterna blir det lättare att samverka med arbetslivet. Barnen och eleverna kan både få tankar om studie- och yrkesval och koppla de kunskaper som de får i förskolan och skolan med samhället och arbetslivet. Aktiviteterna har tydliga kopplingar till både läroplaner och de globala målen.

 

Alla som arbetar med NTA i förskolan och skolan, samt andra som är intresserade av att utveckla samverkan mellan förskola/skola och arbetsliv, är varmt välkomna!

 

Presentationsdag för NTA:s samverkansaktiviteter

Datum: Torsdag 2 maj
Tid: 15.00–16.30
Plats: Digitalt via Zoom
Anmälan: http://px.nu/o38tf 
(Anmäl dig innan 26 april)

Inbjudan till presentationsdag av NTA:s samverkansaktiviteter – 2 maj >>

 

Program:

  • Välkomna.
  • Presentation av NTA:s samverkansaktiviteter.
  • Ett gott exempel: Karlstads kommuns samverkan mellan förskola/skola och arbetsliv
    Lotta Smideborn, verksamhetsutvecklare för studie- och yrkesvägledning, berättar om samverkan mellan förskola/skola och arbetsliv i Karlstads kommun.
  • ”Vad händer egentligen när man bjuder in omvärlden i förskolan och skolan och tvärtom?”
    Maria Wiman, lärare, författare och krönikör håller en inspirationsföreläsning om värdeskapande lärande.

 


 

Om de medverkande

 

Maria Wiman är lärare, författare och krönikör. Hennes föreläsning handlar om motivation, delaktighet och en förskola och skola som känns meningsfull och hanterbar på riktigt!

Med verkliga mottagare utanför skolan, inkluderande förhållningssätt och massor av jäklar anamma skapar Maria Wiman ett fördjupat lärande där elever blir aktörer och världsmedborgare. Hennes elever har stoppat ett känt tv-program från att läggas ner, samarbetat med pensionärer på äldreboenden, räddat elefanter och hajar, demonstrerat utanför landstingshuset i Stockholm och mycket mer.

Maria Wiman är svenska- och SO-lärare i Huddinge. 2019 vann hon Svenska Handelskammarens pris Sveriges bästa lärare Hon är också författare och krönikör i facktidningen Vi lärare.

 

Lotta Smideborn är verksamhetsutvecklare för studie- och yrkesvägledning i Karlstads kommun. Hon kommer att berätta om hur Karlstads kommuns förskolor och skolor samverkar med arbetslivet.

Med stort engagemang för studie- och yrkesvägledningsfrågor driver Lotta Smideborn arbetet med Framtidsval, som handlar om att Karlstads kommuns grundskolor ska vara i framkant med att utveckla elevernas valkompetens. Samverkan mellan skola och arbetsliv är en stor del i arbetet, där studie- och yrkesvägledningen kopplas till NTA och de olika teman som eleverna arbetar med. Hon har även tagit fram Yrkesbiblioteket, som är en digital lösning för att främja samverkan mellan skola och arbetsliv.

 

NTA:s samverkansaktiviteter har tagit fram för att barn och elever ska få möjlighet att utveckla förståelse och intresse för hur NTA-temat de jobbar med, kommer till uttryck i olika yrken och det omgivande samhället. Genom aktiviteterna lär de sig också om en viktig samhällsbärande funktion och att vi människor har ansvar för att detta system ska fungera. Aktiviteterna har tagits fram av NTA:s nätverk Samverkan med arbetslivet. Det är ett nätverk för NTA-medlemmarnas samarbete med arbetslivet. Syftet med nätverket är att förskollärare och lärare som arbetar med NTA ska kunna dela tips och förslag på samverkansmöjligheter med företag och det omgivande samhället, kopplats till NTA:s teman.

 

Varmt välkomna! 

Presentationsdagen genomförs av NTA-samordnarna Jakob Sandin, Ulrika Lindenäs och Veronica Östman, som ansvarar för NTA:s nätverk Samverkan med arbetslivet.