Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

< alla nyheter

Information gällande tema Ljud, Ljus, Luft och Vatten

maj - 2021

Vi vill gemensamt meddela att NTA Skolutveckling (NTA) och Fenomenmagasinet kommer att avsluta vårt mångåriga och framgångsrika samarbete kring tema Ljud, Ljus, Luft och Vatten.

Det finns inga motsättningar mellan parterna men Fenomenmagasinet har sagt upp avtalet på grund av att åldersmålgruppen inte längre stämmer överens med Fenomenmagasinets uppdrag och att kompetensbilden på Fenomenmagasinet ändrats på grund av att tidigare enhetschef, Jan Engkvist, gått i pension.

NTA och Fenomenmagasinet kommer givetvis fortsätta arbetet med att främja barns intresse för naturvetenskap, teknik och matematik, men nu på var sitt håll. NTA håller redan på att ta fram ett nytt NTA-tema och Fenomenmagasinet kommer också att erbjuda nya produkter men med ett något annorlunda upplägg. Mer information sker fortsättningsvis från respektive part för sig.

Fram till slutet av 2023 kommer allt fungera som nu vad gäller köp av handledningar och material medan utbildning i aktuella teman sker via NTA. Det går givetvis bra att fortsätta att använda nuvarande handledningar även efter att de nya produkterna är klara.

Fenomenmagasinet och NTA tackar varandra och er för gott samarbete och önskar alla lycka till.
Har du frågor eller funderingar hör gärna av dig till

Sara Wennergren, utvecklingsstrateg för förskolan på NTA Skolutveckling
sara.wennergren@ntaskolutveckling.se, 070–981 01 15

eller

Åsa Mistrén Kämpe, verksamhetschef för Fenomenmagasinet
asa.mistren-kampe@linkoping.se, 070–247 80 64