Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

< alla nyheter

Gratis föreläsning med forskaren Cecilia Caiman

april - 2021

Välkommen till en gratis digital föreläsning med Cecilia Caiman, filosofie doktor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet, den 31 maj 2021.

Hur ska barnen i förskolan eller skolan delta och agera när hållbarhetsfrågor med fokus på biologisk mångfald och ekologi sätts i fokus i undervisningen?

I den här föreläsningen kommer det didaktiska verktyget former av deltagande att lyftas fram och belysas med hjälp av en rad exempel från förskola och skola.

Föreläsningens titel är Hållbarhet, kreativitet och barns deltagande i skolans tidigare år och förskola – undervisningens komposition och improvisation. Föreläsare är Cecilia Caiman, filosofie doktor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid institutionen Matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholm universitet.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla och erbjuds digitalt av NTA Skolutveckling den 31 maj klockan 15.00-16.00.

Datum: 31 maj 2021
Tid: Klockan 15.00–16.00
Plats: Föreläsningen livesänds. Anmäl dig nedan.

Inbjudan föreläsning 3 med Cecilia Caiman.