Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Elever kan logga in och ta del av lärarens material.

< alla nyheter

Föreningsstämma 17 maj 2022

april - 2022

NTA Skolutveckling är en ekonomisk förening, därför håller vi varje år en föreningsstämma.

I år kommer föreningsstämman att genomföras med enbart digital poströstning, i enlighet med lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Föreningens medlemmar är kallade till föreningsstämman via mejl-utskick till skolchefer eller motsvarande hos föreningens medlemmar. Informationen skickas även för kännedom till NTA-samordnare och till NTA Skolutvecklings styrelse och revisorer.

 

Om någon annan än skolchefen eller motsvarande utses att rösta krävs en fullmakt för den personen. Fullmakten laddas upp via röstningsformuläret som har skickats ut tillsammans med handlingarna.

Röstningsformuläret ska vara inskickat senast den 16 maj 2022, kl. 17.00.

 

Inför årets föreningsstämma

Stämmohandlingar 2022 >>

Exempel på fullmakt >>

Stadgar för NTA Skolutveckling >>