Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Sök efter delat material från din lärare.

Tema Luft

Temat Luft består av en samling luftexperiment, lämpliga för små barn i förskoleåldern. Barnen leker, experimenterar och upptäcker fenomen kring luft som de kan få pedagogens hjälp att sätta ord på.

Alla teman

  |  Årskurs: 

Förskolan

  |  Ämnen: 

 

Biologi,

Fysik,

Kemi,

Teknik,

Beskrivning av temat Luft

I temat Luft för förskolan finns en samling experiment som täcker in många av luftens egenskaper, så att barnen i leken och experimenterandet får möjlighet att upptäcka olika fenomen. Experimenten har ingen inbördes ordning och det går utmärkt att arbeta med delar av temat.

Precis som i alla andra NTA-teman förutsätts pedagogen, som första gången ska använda sig av temat, att först gå en dags temautbildning. På utbildningen får pedagogen själv prova på några av experimenten, samtidigt som olika erfarenheter av arbetet med temat i barngrupp diskuteras.

Ämnesdidaktiken i utbildningen ger pedagogen redskap för att stimulera barnens eget utforskande och hjälpa barnen att sätta ord på fenomenen de upptäcker.

Till temat hör en materielsats där det materiel finns med som kan vara lite svårare att få tag på. Vanligt materiel förutsätts finnas på förskolan till exempel vanligt skriv- och ritpapper, vissa färger och enkla förpackningar. I handledningen finns en materiellista för varje experiment.

Logga in på Mina sidor här