Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Sök efter delat material från din lärare.

Tema Jämföra och mäta

Temat Jämföra och mäta ger stöd för undervisning i matematik och naturvetenskap i förskoleklass.

Alla teman

  |  Årskurs: 

Förskoleklass

  |  Ämnen: 

 

Fysik,

Matematik,

Teknik,

Beskrivning av temat

När eleverna arbetar med temat Jämföra och mäta observerar de, rangordnar efter höjd eller längd, bestämmer längd med informella måttenheter som sina fötter, pennor eller trådrullar, samt presenterar resultat i diagram. De räknar stora tal med tiohopp och bekantar sig till sist med den formella och standardiserade måttenheten meter. Erfarenheterna lägger en grund för att eleverna ska förstå hur användbart och viktigt det är att kunna mäta på ett korrekt sätt, bli vana vid att hantera olika slags mätverktyg och måttenheter, utveckla strategier för att kunna räkna stora tal, och inse vikten av att organisera sin information.

I temapärmen finns en ämnesdidaktisk handledning för lärare och arbetsblad till eleverna med instruktioner och stöd för egen dokumentation. Till temat finns även bildsatta tematexter som breddar och fördjupar elevernas arbete med uppdragen.

Det ämnesmässiga innehållet kan delas in i fyra områden:

Längder kan jämföras med hjälp av representationer. Eleverna bestämmer längd på föremål och avstånd med pappersremsor. När de läggs intill varandra kan längderna jämföras. Det är viktigt att veta var man börjar och slutar mäta för att längderna ska bli jämförbara.

Olika enheter eller informella enheter ger resultat som skiljer sig åt. Eleverna mäter med sina fötter och upptäcker att resultaten inte blir lika. Det blir det inte heller om de mäter med olika föremål, trots att de börjar och slutar mäta på samma ställe.

Samma måttenheter ger mer enhetliga resultat. När eleverna använder likadana plastkuber, som också kan sammanfogas, blir resultaten mer lika. De behöver strategier för att räkna stora antal
när de använder många kuber.

Mätverktyg kan underlätta för att mäta avstånd och längd hos föremål med olika storlek och form. Eleverna gör mätremsor och måttband i papper. Det gör det enklare att mäta vertikalt och runt om. Slutligen tränar de på att uppskatta hur lång en meter är.

Logga in på Mina sidor här