Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Sök efter delat material från din lärare.

Tema Fasta ämnen och vätskor

Fasta ämnen och vätskor är ett tema som introducerar eleverna till några egenskaper hos materia och till ett naturvetenskapligt arbetssätt.

Alla teman

  |  Årskurs: 

ÅK 1

, ÅK 2

  |  Ämnen: 

 

Kemi,

Beskrivning av temat

Temats ämnesmässiga innehåll kan delas in i fyra områden:

Vissa egenskaper hos fasta ämnen kan observeras med våra sinnen. Eleverna undersöker egenskaper hos 20 föremål och beskriver deras färg, form och storlek.

Vissa egenskaper hos fasta ämnen kan endast beskrivas med hjälp av tester. Eleverna undersöker om föremål kan rullas eller staplas, vad som påverkar hur de rullar, om de flyter eller sjunker i vatten och om de är magnetiska. De tillämpar sitt lärande genom att själva undersöka och beskriva egenskaper hos två nya föremål.

Vätskor har unika egenskaper som kan beskrivas med hjälp av observationer och tester. Eleverna observerar, testar och jämför hur olika vätskor känns att ta på och vilken form de har. De studerar hur vätskedroppar ser ut och hur de rinner. De tillämpar det de lärt sig om vätskors egenskaper när de själva undersöker två nya vätskor.

Fasta ämnen och vätskor har både likheter och skillnader. Elever testar tillsammans om föremålen och vätskorna leder elektrisk ström. De sammanfattar sedan vilka egenskaper som är specifika för respektive form av materia, och vilka som är gemensamma.

Logga in på Mina sidor här