Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Sök efter delat material från din lärare.

Stadgar för NTA Skolutveckling

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening

 

Stadgar NTA Skolutveckling >>
Antagna vid föreningsstämma 2023-05-16.

 


 

Föreningens ändamål och verksamhetens art

 Ändamålet med föreningens verksamhet är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och utvecklingssträvanden för att stimulera och stärka såväl barns och elevers som lärares, förskollärares, barnskötares och annan personals intresse för och kunskapsutveckling inom naturvetenskap, teknik och matematik i förskolan och grundskolan. Detta genom att i nära samverkan med Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster och material.