Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Sök efter delat material från din lärare.

< alla nyheter

Tack för ett bra NTA-år!

december - 2023

Nu går 2023 mot sitt slut och vi kan se tillbaka på mycket fint NTA-arbete som har bedrivits på olika håll i föreningen, allt med barns och elevers bästa i fokus.

Under året som gått har vi tillsammans bland annat:

 • Välkomnat Böle byskola, Orsa kommun, Österåkers kommun och Ydre kommun som medlemmar i föreningen. Nu är hälften av landets kommuner medlemmar i NTA Skolutveckling.
 • Utvecklat prova på-uppdrag för förskolan och lågstadiet.
 • Utbildat nya temautbildare i NTA:s olika teman, vilket gör att det i dag finns cirka 300 temautbildare i föreningen.
 • Erbjudit kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för föreningens samordnare, utbildare och skolchefer, genom seminarier och konferenser.
 • Arrangerat en skolchefskonferens om lärande och den gröna omställningen, i samband med årets föreningsstämma.

Under hösten presenterades resultaten från PISA 2022. Studien visar att svenska elever försämrat sina resultat i matematik och ligger kvar på samma nivå i naturvetenskap som i den mätning som gjordes 2018. Då är det är glädjande att NTA Skolutveckling har uppmärksammats i regeringens budget eftersom vi genom IFAU:s rapport vet att NTA gör skillnad – elever som undervisas enligt NTA:s koncept får bättre skolresultat i NO, teknik och matematik jämfört med andra elever. Det är också glädjande att det planeras för en nationell STEM-strategi. Det här visar att kunskaper inom vårt område, Science, Technology, Engineering, Mathematics, inte bara är viktiga utan också prioriteras.

Nu ser jag fram emot fortsatt fantastiskt NTA-arbete under 2024 då vi bland annat kommer att presentera:

 • Evolution, genetik och genteknik, ett nytt digitalt och interaktivt tema i biologi för högstadiet.
  Presentationsdag 5 februari.
 • Till månen och tillbaka, ett prova på-uppdrag i teknik med utgångspunkt i rymden för mellanstadiet.
  Presentationsdag 23 april.
 • Samverkansaktiviteter, för att utveckla förskolans och skolans samverkan med arbetslivet.
  Presentationsdag 2 maj.
 • Matematik i olika lärmiljöer, ett matematiktema för förskolan.
  Presentationsdag 2 december.

Tack alla som med stort engagemang bidragit till detta händelserika år!

En riktigt god jul och ett gott nytt år önskar Veronica Bjurulf, vd NTA Skolutveckling