Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Sök efter delat material från din lärare.

< alla nyheter

Sommarhälsning från NTA Skolutvecklings vd!

juni - 2023

Jag vill tacka för en fantastisk första halva av 2023. Under det här halvåret har föreningen genomfört både den årliga samordnarkonferensen och föreningsstämman fysiskt igen. Båda dessa aktiviteter samlade många engagerade medlemmar. Vi håller redan nu på och funderar och planerar för att få till minst lika lyckade träffar för 2024.

Nästa års inriktning och tema för NTA:s konferenser och aktiviteter kommer att vara tillgänglighet. På det nationella kansliet har vi tillsammans med de regionala samordnarna redan börjat tänka och planera inför detta. Genom att både se över NTA:s material och ge stöd till samordnare och utbildare kommer föreningen att kunna göra skillnad för ännu fler barns och elevers lärande inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Vi vet genom IFAU:s studie och genom IVA:s rapport ”Naturvetenskaps- och teknikprogrammet – för vem och var? En jämförelse mellan kommuner och över tid”, att NTA är en framgångsfaktor som gör skillnad. Ett nytt projekt, vars resultat också kommer att kunna göra skillnad är NyTtA-projektet. Det handlar om att man med relativt enkla medel kan få elever att prata mer naturvetenskap och att prata mer naturvetenskap med varandra. Det här är ett projekt som ska vara till nytta, både för lärare, elever och skolforskningen. Jag ser fram emot att följa projektets utveckling och hur vi sedan kan ta hand om resultaten inom föreningen.

Med dessa forskningsstudier i ryggen och med det stora engagemang som finns hos alla som arbetar med NTA ser jag fram emot fortsatt arbete för att öka barns och elevers intresse för och kunskaper i naturvetenskap, teknik och matematik.

Avslutningsvis vill jag säga tack till alla som på olika vis ser till att NTA Skolutveckling kan inspirera barn och elever till ­nyfikenhet och lust att lära i dessa ämnen.

 

Jag önskar er alla en härlig sommar!
Veronica Bjurulf, vd för NTA Skolutveckling