Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Sök efter delat material från din lärare.

< alla nyheter

Prova på-uppdrag för förskolan!

maj - 2023

NTA Skolutveckling har utvecklat tre prova på-uppdrag för förskolan, med naturvetenskapligt och tekniskt innehåll. Prova på-uppdragen har tagits fram för att de som inte är medlemmar i NTA Skolutveckling ska få möjlighet att pröva på NTA:s arbetssätt tillsammans med barnen i förskolan.

Även de som är medlemmar kan arbeta med dessa uppdrag – i synnerhet om man ännu inte jobbar med NTA i förskolan. Det passar också bra att arbeta med dessa uppdrag i anslutning till NTA:s teman Ljus, Teknik och hållbar utveckling samt Upplev fysik och kemi.

 

Ämnesinnehållet i de tre prova på-uppdragen är teknik, fysik respektive kemi och är kopplade till vardagssituationer på förskolan som barnen kan känna igen sig i.

I förskolan sker lek och lärande kontinuerligt, enligt läroplanen ska arbetslaget ta tillvara på barnens nyfikenhet och utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om naturvetenskap och teknik.

 

I prova på-uppdragen får barnen möta teknik, fysik och kemi på ett lekfullt sätt. När barn och vuxna samarbetar och använder sig av ett undersökande arbetssätt får barnen möjlighet att kommunicera sin förståelse och samtidigt lära av andra för att utveckla sitt eget kunnande.

 

Genom att arbeta med NTA får barnen i förskolan en tidig inblick i naturvetenskap, teknik och matematik!

 

NTA Skolutvecklings prova på-uppdrag har utvecklats på samma sätt som ett NTA-tema. Det är en omfattande process där experter med olika kunskapsområden samarbetar. En viktig del är att följa läroplanen och den ämnesdidaktiska forskningen. Stor hänsyn tas till synpunkter från de förskollärare som är involverade i utvecklingen av uppdragen. Alla texter granskas av NTA:s vetenskapliga råd som består av ledamöter från Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och ämnesdidaktiska forskare från universitet och högskolor.

 

Här hittar du prova på-uppdragen för förskolan >>

Är du nyfiken på NTA:s övriga prova på-uppdrag och teman?
Läs mer här >>