Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Sök efter delat material från din lärare.

< alla nyheter

Progression var temat på höstens utbildarträff

november - 2023

I mitten av november hölls höstens nationella utbildarträff för NTA:s temautbildare. Temat för denna utbildarträff var progression.

Över 100 temautbildare för förskolan, förskoleklass och skolan deltog på den digitala träffen. På många orter samlades temautbildarna för att gemensamt se de digitala föreläsningarna och ha gruppdiskussioner tillsammans.

 

Först ut på programmet var en föreläsning om progression inom NTA, med Stockholms NTA-samordnare, Ulrika Rasmussen och Annika Larsson.

Därefter fick deltagarna välja mellan två föreläsningar, en riktad mot förskola och lågstadiet och en mot mellan- och högstadiet.

Bodil Sundberg, universitetslektor i biologi och docent i Naturvetenskapernas didaktik vid högskolan Borås, höll en föreläsning om barns och elevers förundran i samband med naturvetenskapsundervisning. Denna föreläsning riktade sig till temautbildare inom förskolan och lågstadiet.

Lina Varg, doktorand inom naturvetenskaplig didaktik vid Umeå universitet, höll en föreläsning om NO-lärarens olika roller i klassrummet och om didaktiska överväganden som främjar klassrumsdialog, och därmed elevers kunskapsutveckling och förståelse för naturvetenskapens karaktär. Denna föreläsning riktade sig till temautbildare på mellan- och högstadiet.

 

Temautbildarna fick också delta i olika gruppdiskussioner, både om progression inom och mellan NTA:s teman och om innehållet i föreläsningarna.

Det blev en uppskattad eftermiddag med intressanta föreläsningar och många bra diskussioner och tankar som delades mellan temautbildare i hela landet.

Stort tack till alla medverkande, både deltagare och föreläsare!

 


 

Temautbildare

Inom NTA Skolutveckling finns cirka 300 temautbildare som utbildar i NTA:s olika teman. Förskollärare lär förskollärare och lärare lär lärare. Temautbildarna kopplar innehållet i temat till arbetssätt och didaktik.

Temautbildaren är en förskollärare eller lärare som har gått en eller flera temautbildningar och har erfarenhet av att arbeta med aktuellt tema i barn- eller elevgrupp. Temautbildaren har därefter gått NTA Skolutvecklings grundutbildning för temautbildare där mer övergripande frågor som
kopplar till arbetet med ett tema lyfts, så som dokumentation och undersökande arbetssätt.

 

Det finns en tydlig struktur för kontinuerlig kompetensutveckling inom NTA. Vi vet att det är viktigt med kompetensutveckling när man jobbar i förskolan eller skolan. Därför arrangerar vi varje år olika utbildningsträffar för våra temautbildare. Här erbjuder vi kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i föreningens nationella nätverk.

 

Är du intresserad av att bli temautbildare?

Prata med din samordnare så får du veta mer.