Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Sök efter delat material från din lärare.

< alla nyheter

NTA Skolutveckling ger inspel till STEM-strategin

februari - 2024

NTA Skolutveckling har deltagit i ett rundabordssamtal, för att ge inspel och förslag till regeringens kommande STEM-strategi. Syftet med samtalet var att samla in idéer och förslag på åtgärder från näringslivet och berörda intressenter. 

 

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2024 flera olika satsningar som ska stärka ingenjörslandet Sverige och kunna möta de stora kompetensbehoven. Satsningarna spänner över hela utbildningssystemet från förskola till forskarutbildning, vilket är nödvändigt eftersom grunden för barns och elevers intresse och kunskaper i naturvetenskap, teknik och matematik läggs redan i förskolan och grundskolan. Regeringen anser därför att matematikämnet i skolan behöver stärkas och barns och elevers intresse för teknik och naturvetenskap främjas.

Vi på NTA Skolutveckling är glada över initiativet till en nationell STEM-strategi och att det tas ett helhetsgrepp kring denna fråga. Det här visar att kunskaper inom detta område inte bara är viktiga utan också prioriteras.

NTA kan och vill fortsatt vara med och bidra till att förbättra undervisningen i STEM-ämnena, så att barn och elever utvecklar sitt intresse för dessa och så att kunskapsresultaten förbättras. På så sätt ökar möjligheten att fler unga väljer och fullföljer STEM-utbildningar.

 

I slutet av 2024 kommer regeringen att presentera en STEM-strategi som spänner över hela utbildningssystemet från förskola till forskarutbildning.

 

Här kan du läsa NTA Skolutvecklings inskickade inspel till regeringens STEM-strategi >>