Logga in

Registrerade NTA medlemmar har tillgång till allt material samt möjligheten att kommunicera med andra medlemmar.

Elev

Sök efter delat material från din lärare.

< alla nyheter

Konferens för föreningens skolhuvudmän och förvaltningschefer

februari - 2023

NTA Skolutveckling bjuder in föreningens skolchefer och förvaltningschefer till en konferens om lärande och kompetensförsörjning. Konferensen heter Lärande och den gröna omställningen – vårt gemensamma ansvar! Den hålls i Stockholm den 16 maj i samband med NTA Skolutvecklings föreningsstämma.

 

Vi är inne i en tid av förändring där vi behöver göra omställningar för att möta framtiden. Det innebär att vi behöver samverka och lära av varandra, såväl mellan kommuner som näringsliv, skola och samhälle.

 

Det här är något som NTA-kommunen Skellefteå har förstått vikten av. Här pågår en grön omställning inom industrin som påverkar alla delar av samhället. När staden ökar i invånarantal och näringslivet utvidgas blir förskolans och skolans betydelse tydlig. För att lyckas med omställningen behöver olika aktörer samarbeta och man måste se och förstå att allt hänger ihop.

 

NTA Skolutvecklings vd, Veronica Bjurulf betonar förskolans och skolans roll inför framtiden.

– När det handlar om framtidens kompetensförsörjning har förskola och skolan en viktig roll, både när det gäller att attrahera arbetskraft och för att utbilda för framtidens ökade behov. Därför har vi valt det här angelägna temat på vår konferens i maj.

Kompetensförsörjning, grön omställning och samverkan är aktuella frågor som skolchefer hos våra medlemmar behöver hantera. Den här konferensen är ett tillfälle att träffa andra skolchefer och förvaltningschefer inom föreningen och ta del av konkreta tips och råd när det kommer till samverkan och grön omställning säger Veronica Bjurulf.

 

Läs mer om konferensen Lärande och den gröna omställningen här>>